عنوان کار

عنوان کار را وارد کنید

آپلود فایل

برای فایل های پشت رو فرمت PDF ارسال شود

شروع آپلود
آپلود کن
جنس

نوع جنس خود را مشخص کنید

تعداد

تعداد کار را مشخص کنید

طول
عرض
دوربری

نوع دوربری را مشخص کنید

جنس روکش

جنس روکش کار را مشخص کنید

لطفا فیلدهای مورد نظر را تکمیل کنید
خلاصه مشخصات محصول

چاپ کهن مجهزترین مجتمع چاپ کشور

  • سیمرغ بلورین دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی چاپ ایران
  • سیمرغ بلورین سیزدهمین دوره مسابقات تخصصی چاپ ایران
  • اثر ممتاز جشنواره تخصصی چاپ ایران توسط هیئت داوران
  • لوح تقدیر به عنوان اثر برتر جشنواره چاپ ایران
  • لوح تقدیر از جشنواره و گرامیداشت دویست سال صنعت چاپ ایران