عنوان کار

عنوان کار را وارد کنید

تعداد برگ

جمع تعداد برگ های کل کار

فایل روی کار

محل آپلود

شروع آپلود
آپلود کن
فایل پشت کار

محل آپلود

شروع آپلود
آپلود کن
سایز کاغذ

سایز های کاغذ رو مشخص میکند

تعداد رو

تعداد رو را مشخص کنید

نوع چاپ

تعداد رنگ به کار رفته را مشخص کنید

مرحله بعد لطفا فیلدهای مورد نظر را تکمیل کنید
تعداد رو

تعداد رو را مشخص کنید

لطفا فیلدهای مورد نظر را تکمیل کنید
خلاصه مشخصات محصول

چاپ کهن مجهزترین مجتمع چاپ کشور

  • سیمرغ بلورین دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی چاپ ایران
  • سیمرغ بلورین سیزدهمین دوره مسابقات تخصصی چاپ ایران
  • اثر ممتاز جشنواره تخصصی چاپ ایران توسط هیئت داوران
  • لوح تقدیر به عنوان اثر برتر جشنواره چاپ ایران
  • لوح تقدیر از جشنواره و گرامیداشت دویست سال صنعت چاپ ایران